Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
Ngày cập nhật 29/03/2024

V/v Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 512/KH-SNV ngày 18/3/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024. UBND phường An Hòa yêu cầu cán bộ, công chức phường, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường thực hiện các nội dung sau:

- Nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công nói chung và dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan nói riêng; có thái độ, tác phong phục vụ người dân, tổ chức tốt trong thực thi công vụ; thực hiện cung ứng dịch vụ công có chất lượng tốt, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức.

- Nghiên cứu, nắm vững về mục đích, yêu cầu, nội dung, kỹ thuật… để hướng dẫn cho người dân, tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm HueS ngay sau khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ đối với lĩnh vực phụ trách (theo Phụ lục Hướng dẫn đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức năm 2024 trên HueS kèm theo Công văn này).

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ để người dân, tổ chức hiểu, hưởng ứng thực hiện đánh giá mức độ hài lòng trên phần mềm HueS ngay sau khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

- Chọn, lập danh sách mẫu khảo sát chính thức, dự phòng của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường báo cáo Phòng Nội vụ theo quy định.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai điều tra xã hội tại địa phương đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

- Trên cơ sở kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính nhà nước năm 2024 của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường, xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức đảm bảo quy định.

UBND phường An Hòa yêu cầu cán bộ, công chức phường, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 783.722
Truy cập hiện tại 53