Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành
V/v Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại phường An Hòa Qúy I năm 2024  
Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý  chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường An Hòa năm 2024  
Về việc công bố và ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường An Hoà năm 2024  
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024  
Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường An Hòa  
V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng Hue-S
Về việc tổ chức bầu Tổ Trưởng các tổ dân phố thuộc phường An Hòa,  thành phố Huế, nhiệm kỳ 2023-2025  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 622.532
Truy cập hiện tại 70