Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành
V/v triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng Hue-S
Về việc tổ chức bầu Tổ Trưởng các tổ dân phố thuộc phường An Hòa,  thành phố Huế, nhiệm kỳ 2023-2025  
Chương trình Tổng thể cải cách hành chính gắn với chính quyền số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của phường An Hòa
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của phường An Hòa
Phụ lục DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP XÃ
HĐND phường An Hòa tổ chức kỳ họp thứ 10, Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 392.604
Truy cập hiện tại 6