Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
27 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1637/QÐ-UBND10/07/202310/07/2023xCông bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bƣu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1164/QÐ-UBND24/05/202324/05/2023xCông bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1160/QÐ-UBND23/05/202323/05/2023xPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của ổ Hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của BND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hừa hiên Huế
901/QÐ-UBND24/04/202324/04/2023xCông bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
809/QÐ-UBND13/04/202313/04/2023xCông bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
691/QÐ-UBND31/03/202331/03/2023xBan hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
368/QÐ-UBND20/02/202320/02/2023xCông bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện và UBND cấp xã)
299/QÐ-UBND02/02/202302/02/2023xCông bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã)
3141/QÐ-UBND26/12/202226/12/2022xVỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
2985/QÐ-UBND09/12/202209/12/2022xCông bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 786.721
Truy cập hiện tại 13