Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia-Phòng chống HIV/AIDS năm 2017
Ngày cập nhật 22/12/2017
  • Dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân; đến kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội; đến sự phát triển của đất nước và tương lai của giống nòi. Do đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục được khẳng định là một nhiệm vụ phức tạp, phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự tham gia của toàn xã hội và của mỗi người dân.
  • Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 tập trung vào chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam.” Đây là chủ đề mới mà Việt Nam lựa chọn để thực hiện cam kết của Chính phủ với Liên hợp quốc. Từ chủ đề này, những hoạt động chính diễn ra trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 như sau:
  • Các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS từ 10-11 đến 10-12-2017 với nội dung “hướng tới các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS ( 90-90-90 có nghĩa là 90% số người nhiễm HIV biết tình trạng của bản thân, 90% số người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời và 90% số người điều trị ARV duy trì tải lượng dưới ngưỡng ức chế;
  • Như chúng ta đã biết, điều trị bằng thuốc kháng virut HIV (ARV) giúp người nhiễm HIV tăng khả năng hồi phục hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc những bệnh nhiễm trùng cơ hội, giảm tử vong, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, điều trị ARV kịp thời cho người nhiễm HIV còn là một trong các biện pháp dự phòng làm giảm khả năng lây lan HIV ra cộng đồng. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, người nhiễm HIV nếu được điều trị sớm bằng ARV và tuân thủ điều trị tốt có tuổi thọ tương đương những người không bị nhiễm HIV. Do vậy, hiện nay, chúng ta đang có chủ trương mở rộng và điều trị ARV sớm. Theo số liệu của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, các chỉ tiêu hiện tại của Việt Nam còn khá xa so với các mục tiêu 90-90-90 mà Liên hợp quốc đề ra. Với mục tiêu 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình thì Việt Nam đã đạt được khoảng 78%.  Đối với mục tiêu 90% người nhiễm HIV được điều trị ARV thì chúng ta mới ở mức đạt khoảng 45%. Với mục tiêu 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định, Việt Nam chưa có điều kiện tổ chức xét nghiệm được tải lượng virut một cách thường quy trong thời gian qua nên chưa có số liệu chính xác. Điều này đòi hỏi cần sự cam kết và nỗ lực lớn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa của địa phương, mỗi người dân trong việc nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV/AIDS vì vậy chúng ta cần quan tâm:
  • Thứ nhất, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và giám sát công tác phòng, chống HIV/AIDS trên từng cơ sở, địa phương.  
  • Thứ hai, tăng cường tối đa mức độ bao phủ của các dịch vụ, chương trình bao gồm thông tin giáo dục truyền thông, can thiệp giảm tác hại, tư vấn xét nghiệm HIV và điều trị ARV trên địa bàn tỉnh.
  • Thứ ba, từng bước xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS; cùng với nguồn kinh phí từ Trung ương, cần huy động các nguồn lực và tài chính từ địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, bảo hiểm y tế, đóng góp một phần của người sử dụng dịch vụ... để đảm bảo tính bền vững của chương trình phòng, chống HIV/AIDS

          Bốn là, Người nhiễm HIV và gia đình cần tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tự cởi bỏ sự tự kỳ thị với bản thân, cùng toàn xã hội phòng, chống kỳ thị và phân biệt đối xử.

  • Cuộc chiến đương đầu với HIV/AIDS trong thời gian tới chắc chắn còn nhiều khó khăn, phức tạp và lâu dài. Với chủ đề Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm nay tập trung vào "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV" một lần nữa khẳng định chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cho mọi người đều được tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS. Nó cũng khẳng định rằng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV là một biện pháp phòng, chống HIV/AIDS và đảm bảo quyền của mỗi con người.
  • Với tinh thần đó, tôi kêu gọi các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị ở cơ sở tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, góp phần đảm bảo cho sự phát triển của phường cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Đã đến lúc chúng ta cam kết hành động để tiếp tục hỗ trợ ngày một thiết thực và hiệu quả hơn cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt nam.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 94.284
Truy cập hiện tại 3