Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Từ 1-7-2018: Lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng
Ngày cập nhật 04/12/2017
Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết của QH về dự toán ngân sách năm 2018 - Ảnh: L.TH

Từ 1-7-2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và tiết kiệm để cải cách lương.

Đó là nội dung đáng chú ý được nêu tại nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng nay 13-11.

Với hơn 86,5% đại biểu Quốc hội biểu quyết đồng ý, nghị quyết này còn nhấn mạnh yêu cầu thực hiện thu, chi theo đúng dự toán, siết chặt kỷ luật tài chính, tiết kiệm chi thường xuyên như khoán xe công, giảm hội họp, đi công tác nước ngoài...

Cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công cũng được điều chỉnh tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Trong nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

 

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu Chính phủ điều hành thận trọng chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết còn nhấn mạnh Chính phủ tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập của thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Cùng với đó là tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công.

Trình bày dự thảo nghị quyết này trước khi thông qua, phó tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh nhấn mạnh: "Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn bảo đảm".

 

 

Theo TTĐTCP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 87.223
Truy cập hiện tại 5